2014 de zwijgende cirkelgang van oss

Bij het thema van de 57ste Brabantsedag richten we ons op “Krantenkoppen”. Krantenkoppen gevolgd door een artikel. Krantenkoppen die de aandacht op een gebeurtenis of mening willen vestigen. Ze willen de lezer prikkelen. Achter een kop in de krant zit altijd een gebeurtenis, een opvatting, een politiek standpunt en soms een ‘manipulatief’ doel, bijvoorbeeld om de bevolking rustig te houden respectievelijk in opstand te laten komen.

 

Uitgangspunt is een bestaande krantenkop mét bijbehorend artikel. De strekking van de krantenkop en het artikel dienen als inspiratiebron voor het ontwerp.

 

Tijdvak:

Het tijdvak is tot en met 1957. Met andere woorden: krantenkoppen mét bijbehorend artikel geschreven tot en met 1957. De praktijk zal uitwijzen dat met name artikelen tussen 1920 – 1957 gekozen zullen worden aangezien er voor 1920 amper gebruik werd gemaakt van krantenkoppen.

 

Link naar Brabant:

Hetgeen beschreven is in de krantenkop en het artikel dient in Brabant te hebben plaatsgevonden.

De kranten(koppen) berichtten hierover vanaf dé moord (op wachtmeester Gerard Hoekman van de marechaussee) in 1893 tot en met de arrestaties (1935) en veroordelingen (tot aan 1939).

Met name in de jaren ‘20 en ’30 was er een golf aan misdaden en anarchie.

 

Wat maakte deze bende anders? Waarom werd er zelfs in buitenlandse kranten over Oss gesproken? Hoe kan deze bende zo lang hebben bestaan? Waarom kon de marechaussee de daders niet pakken? Waaraan denkt men jaren nadien bij ‘de bende van Oss’?

 

Messentrekkers! Inderdaad. Maar ook de Ossche Omerta!

 

Bouwerij Skôn kiest ervoor om het publiek te laten nadenken over zulke vragen. Mogelijke antwoorden hierop moeten centraal komen staan bij onze wagen. De spanning tussen de zwijgende mensen en deschreeuwende krantenkoppen. De incestueuze familiebanden, losbandige vrouwen, een kastelijnsvrouw die alle touwtjes in handen heeft, jonge mannen zonder doel in hun leven, boeren die niet geschikt zijn voor fabriekswerk, marechaussee van buiten Brabant, protserige fabrieksdirecteuren, jonge mannen die als messentrekker roem vergaren. En vooral zwijgende mensen die er ogenschijnlijk niets mee te maken hebben!

 

Belangrijk is in ieder geval de Ossche Omerta; het is duidelijk dat veel stereotype beelden van deze stad een gevolg zijn van dit stilzwijgen..